Logo
Please select your language

Pravila privatnosti

PRIVATNOSTI

PRIVATNOSTI

 1. Opći podaci i informacije o voditelju obrade koji obrađuje osobne podatke

Poštovani potrošači,

Molimo vas da pažljivo pročitate Pravila o privatnosti prije kupnje časopisa. U postupku kupnje na našoj web stranici i internetskoj trgovini slažete se s Politikom privatnosti i potvrđujete da ste je pročitali, da ste razumjeli uvjete pod kojima obrađujemo vaše osobne podatke i stoga ste prihvatili Politiku privatnosti.

MEDIA 3.0 PUBLISHING d.o.o. Beograd-Savski venac, sa sjedištem na adresi: Svetog Nauma 1, 11000 Beograd, matični broj: 21860476, PIB: 113401527 ("Online trgovina" ili "Mi"), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičke osobe – potrošača, posjetitelja naše web stranice – u daljnjem tekstu zajednički označene kao: "Osoba" ili "Vi") čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju ("Osobni podaci").

Prikupljanje, obrada i pohrana Internetske trgovine osobnih podataka provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Srbije ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 87/2018) ("Zakon").

S tim u vezi, budući da smo svjesni da vam je privatnost važna i kako bismo zaštitili privatnost Osoba čije osobne podatke prikupljamo, usvojili smo i objavili ovu Politiku privatnosti koja definira koje osobne podatke prikupljamo, kako, u koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo i na kraju, koja su vaša prava u vezi s vašim osobnim podacima. Stoga pravila o privatnosti određuju našu praksu u vezi s prikupljanjem osobnih podataka, bilo da ih prikupljamo izravno od vas, od trećih strana, kada posjetite našu web stranicu, putem vaše pisane ili usmene komunikacije s nama ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, ako imate pitanja ili nedoumica, slobodno nas kontaktirajte u bilo kojem trenutku na e-mail adresu [email protected]

Hvala vam na povjerenju!

 

 1. Osnovni koncepti i osobni podaci koje obrađuje Internetska trgovina

"Osobni podaci"sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili prepoznatljiv, izravno ili neizravno, posebno se temelje na identifikacijskoj oznaci, kao što su ime i identifikacijski broj, podaci o lokaciji, identifikatori u elektroničkim komunikacijskim mrežama ili jedna ili više značajki njezina fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

"Obrada osobnih podataka"svaku radnju ili skup operacija koje se provode automatski ili neautomatizirano s osobnim podacima ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, bilježenje, sortiranje, grupiranje ili strukturiranje, pohranjivanje, podudaranje ili izmjena, otkrivanje, pregled, korištenje, prijenos, reprodukcija, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, uspoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

"voditelj obrade" znači fizička ili pravna osoba, odnosno tijelo ovlaštenja koje neovisno ili zajedno s drugima određuje svrhu i način obrade;

"Izvršitelj obrade" znači fizička ili pravna osoba, odnosno tijelo javne vlasti koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

"Primatelj" je fizička ili pravna osoba, odnosno tijelo javne vlasti kojem su osobni podaci otkriveni, bez obzira na to radi li se o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o javnom tijelu koje, u skladu sa zakonom, prima osobne podatke u kontekstu istrage od slučaja do slučaja i obrađuje te podatke u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se odnose na svrhu obrade;

"Privola" ispitanika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje volje te osobe, kojim ta osoba izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose;

"povreda osobnih podataka" znači povreda sigurnosti osobnih podataka koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju;

"Osjetljivi podaci(a) odnose se na podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, kao i na obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije osobe, zdravstvenih podataka ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičke osobe; Vaše osjetljive podatke ne prikupljamo ako nam ih dobrovoljno ne učinite dostupnima ili ste to dužni učiniti prema važećim propisima..

"Osobni podaci djece" odnose se na osobe mlađe od 15 godina; Ne prikupljamo osobne podatke djece. Osobne podatke osoba starijih od 15 godina prikupljamo i to isključivo u svrhu korištenja usluga informacijskog društva, sukladno odredbama članka 16.

 • Načela obrade osobnih podataka

Napominjemo da u svakom trenutku prilikom prikupljanja, obrade i pohrane vaših osobnih podataka djelujemo na sljedeći način:

 • Osobni podaci obrađivat će se zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na ispitanika ("zakonitost, pravednost i transparentnost");
 • Osobni podaci prikupljat će se u svrhe posebno definirane ovom Politikom privatnosti, koje su izričite, opravdane i zakonite i ne mogu se obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama ("ograničenje u svrhu obrade");
 • Osobni podaci bit će primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhu obrade ("minimiziranje podataka");
 • Osobni podaci bit će točni i, ako je potrebno, ažurirani. U tom smislu, poduzet ćemo sve razumne mjere kako bismo osigurali da se netočni osobni podaci bez odgađanja izbrišu ili isprave ("točnost") i molimo vas da nas uvijek obavijestite o promjeni vaših osobnih podataka;
 • Osobni podaci bit će pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju Osobe samo u roku potrebnom za obradu ("ograničenje zadržavanja");
 • Osobni podaci obrađivat će se na način koji osigurava odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera ("integritet i povjerljivost").

 

 1. Osobni podaci koje internetska trgovina prikuplja i obrađuje o vama

Osobni podaci koje prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo su sljedeći:

 • ime i prezime;
 • pavao;
 • adresa prebivališta/adrese za dostavu robe i dostavu računa (ulica i broj, poštanski broj i mjesto);
 • adresa e-pošte;
 • broj platne kartice;
 • broj mobitela/fiksni telefonski broj;
 • adresu s koje se roba preuzima (u slučaju povrata robe);
 • broj tekućeg računa (u slučaju povrata robe, kada se povrat izvrši na tekući račun);

ostale identifikacijske podatke navedene u Pravilima o kolačićima dostupnim na web mjestu.

 

 1. Način prikupljanja osobnih podataka

 

 • Osobni podaci prikupljaju se izravno od vas, kao ispitanika ili od strane drugih osoba:

 

 • Kada kupujete časopis

Prilikom sklapanja ugovora o kupnji časopisa s Internetskom trgovinom, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora (uključujući dostavu časopisa, dostavu specifikacije narudžbe, račun za kupljeni časopis, kao i druge dokumente koji se odnose na kupoprodajni ugovor časopisa, uz obavijesti da je pošiljka spremna za slanje ili preuzimanje na određenu adresu / mjesto, dostava identifikacijskog koda za preuzimanje pošiljke, e-mail i telefonske komunikacije u svrhu realizacije ugovornog odnosa ili uspostavljanja ugovornog odnosa i sl.), dužni ste nam dostaviti sljedeće Osobne podatke:

 • ime i prezime, spol, adresa prebivališta/adresa za dostavu robe (ulica, kućni broj, broj stana, grad, poštanski broj), broj mobitela / fiksni telefonski broj, e-mail adresa.

Svrha obrade ovih Osobnih podataka je sklapanje ugovora o kupnji časopisa, odnosno realizacija ugovora o kupnji časopisa, kao i realizacija e-mail komunikacije i telefonske komunikacije u cilju ostvarivanja ugovornog odnosa ili uspostavljanja ugovornog odnosa.

Davanje ovih Osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje ugovora o kupnji časopisa, odnosno u svrhu realizacije ugovora o kupnji časopisa, koji je sklopljen između vas i nas, odnosno u svrhu ostvarivanja e-mail i telefonske komunikacije između Online trgovine i Vas. U suprotnom nećemo moći sklopiti ili provesti sklopljeni ugovor o kupnji časopisa.

Osim toga, Raiffeisen banci otkrivamo određene osobne podatke (ime, prezime, spol, adresu prebivališta) u svrhu realizacije platne transakcije, kao i za povrat sredstava potrošaču.

S tim u vezi, prihvaćanjem ove Politike privatnosti, potrošač se obvezuje dati navedene osobne podatke banci koja može obrađivati osobne podatke isključivo u svrhu izvršenja platne transakcije i povrata sredstava potrošaču, kako bi se uskladila sa zakonskim i drugim propisima, posebno onima koji uređuju poslovanje pružatelja platnih usluga.

Na kraju, kurirskim službama otkrivamo i određene osobne podatke (ime i prezime, adresa za dostavu/preuzimanje robe, broj mobitela/fiksnog telefona), kako bismo omogućili realizaciju sklopljenog ugovora o prodaji časopisa ili ostvarivanje vaših zakonskih prava (pravo na odustajanje od ugovora – samo u slučaju godišnje pretplate na mjesečnu dostavu časopisa, povrat robe, ostvarivanje prava na temelju prihvaćenog prigovora i sl.).

U slučaju da želite da se račun pošalje na adresu koja se razlikuje od adrese za dostavu robe, dostavite nam sljedeće osobne podatke osobe kojoj je roba isporučena:

 • ime i prezime, adresa (ulica, kućni broj, broj stana, grad, poštanski broj), broj mobitela / fiksni telefonski broj), kao i Osobni podaci osobe kojoj je račun dostavljen: ime i prezime, e-mail adresa.

Ovi osobni podaci pohranjuju se u bazi podataka Internetske trgovine pet godina od vaše posljednje aktivnosti na našoj web stranici, kao i izdani računi koji mogu sadržavati vaše osobne podatke. Osobni podaci pohranjuju se u bazi podataka banke i kurirskoj službi u skladu s njihovim pravilima o privatnosti.

Radi napomene, internetska trgovina ne obrađuje cvv2 ili CVC broj.

 

 • Prilikom ostvarivanja zakonskih prava (pravo na odustajanje od ugovora - samo u slučaju godišnje pretplate na kupnju časopisa, povrat proizvoda, pravo na podnošenje prigovora, pravo na otkazivanje narudžbe itd.)

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji časopisa s Online trgovinom imate različita zakonska prava (pravo odustajanja od ugovora – samo u slučaju godišnje pretplate na kupnju časopisa, pravo na podnošenje prigovora i sl.). S tim u vezi, kako bismo vam omogućili da ostvarite svoja prava i obavijestili vas da smo primili vaš zahtjev za ostvarivanje vaših zakonskih prava, bez obzira jeste li registrirali svoj račun na našoj web stranici ili ne, potrebno nam je otkriti vaše osobne podatke na sljedeći način: ime i prezime; pavao; broj mobitela/fiksni telefonski broj; adresa prebivališta / adrese s koje se roba preuzima (ulica i broj, broj pošte i mjesto), adresa e-pošte, kao i broj vašeg tekućeg računa.

Svrha zbog koje obrađujemo ove osobne podatke je omogućiti ostvarivanje vaših zakonskih prava (pravo na odustajanje od ugovora, pravo na podnošenje prigovora itd.) i obavijestiti da smo primili vaš zahtjev koji se odnosi na ostvarivanje vaših zakonskih prava, što često uključuje povrat novca, odnosno povrat plaćene cijene.

U slučaju da nam ne dostavite ove osobne podatke, nećemo vam moći omogućiti ostvarivanje vaših zakonskih prava.

Kako bismo ostvarili vaša zakonska prava (npr. odustajanje od ugovora i povrat proizvoda), kurirskim službama otkrivamo određene osobne podatke (ime i prezime, adresa za dostavu/preuzimanje, broj mobitela/fiksnog telefona).

Ovi osobni podaci pohranjuju se u našoj bazi podataka dvije godine od ostvarivanja vašeg zakonskog prava.

 

 • Prilikom pretplate na newsletter (putem e-maila)

Prilikom pretplate na newsletter pristajete na to da prikupljamo i obrađujemo vašu e-mail adresu u svrhu slanja promotivnih poruka i/ili obavijesti, vijesti, tekstova itd.

Svrha obrade ovih osobnih podataka je slanje obavijesti o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, vijestima, događajima i promocijama koje organiziramo (izravni marketing).

Ovi osobni podaci pohranjuju se u našoj bazi podataka dok ne opozovete svoj pristanak, a u svakom slučaju bit će izbrisani nakon pet godina od vaše posljednje aktivnosti na našoj web stranici. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku na način definiran u odjeljku VII. pod naslovom Pravna osnova za obradu osobnih podataka.

 

 • Prilikom kontaktiranja naših zaposlenika

Kada kontaktiramo naše zaposlenike (telefonom, e-mailom ili društvenim mrežama) kako bismo odgovorili na razne upite u vezi s časopisima koji se nude na našoj web stranici, provjerili status pošiljke, pomogli u funkcioniranju same web stranice ili internetske trgovine ili za bilo koji problem ili dilemu (na primjer, za ostvarivanje vaših zakonskih prava, obavještavajući vas o adresi dostave u slučaju povrata proizvoda itd.), pristajete na internetsku trgovinu da prikuplja sljedeće osobne podatke (ovisno o razlogu vašeg kontakta):

 • ime i prezime, spol, e-mail adresa, broj mobitela/fiksni telefonski broj, adresa prebivališta/adresa za dostavu robe.

Svrha obrade ovih osobnih podataka je uspostaviti komunikaciju s vama kako bismo odgovorili na vaše upite ili naveli vaš zahtjev ili provjerili status pošiljke, pružili pomoć u aktiviranju i funkcioniranju same web stranice ili odgovorili na sve vaše dileme i zahtjeve.

Pružanje ovih osobnih podataka nužan je uvjet za uspostavljanje komunikacije između vas i internetske trgovine. U suprotnom nećemo moći odgovoriti na vaš upit ili nećemo moći odgovoriti na vaš zahtjev.

Ovi osobni podaci pohranjuju se u našoj bazi podataka dok ne opozovete svoj pristanak ili najkasnije pet godina od vaše posljednje aktivnosti na našoj web stranici.

 

 • Tijekom vašeg posjeta našoj web stranici

Kada posjetite našu web stranicu, u određenim slučajevima prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke putem kolačića. Kolačići). Da biste saznali više detalja o gore navedenom, posjetite naša Pravila o kolačićima.

 • Osobni podaci koje pružaju druge osobe

Postoje slučajevi kada nam možete pružiti osobne podatke trećih strana, npr. za dostavu kupljene robe na adresu prebivališta treće osobe ili dostavu računa, u tom slučaju smatrat ćemo da ste ovlašteni od navedene osobe djelovati ili ćemo smatrati da imate suglasnost za navedeni prijenos i ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za prijenos osobnih podataka treće strane.

 

 1. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Svrha prikupljanja osobnih podataka je sljedeća:

 • sklapanje i izvršenje ugovora o prodaji časopisa;
 • poštivanje zakonskih obveza Internetske trgovine, odnosno u svrhu ostvarivanja vaših zakonskih prava (pravo na odustajanje od ugovora, pravo na podnošenje prigovora, pravo na otkazivanje narudžbe i sl.);
 • registracija vašeg računa na našoj web stranici;
 • odgovaranje na vaše upite ili različite zahtjeve;
 • slanje obavijesti o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktualnim poslovima, događajima i promocijama koje organiziramo (izravni marketing);
 • druge svrhe definirane u Pravilima o kolačićima.

 

 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka

U skladu s načelom zakonitosti, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju različitih, zakonski propisanih razloga, kao što su:

 • Vaš pristanak

Na temelju vaše privole šaljemo obavijesti o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktualnostima, događajima i promocijama koje organiziramo (izravni marketing).

Vaši osobni podaci dobiveni na temelju vaše privole obrađivat će se i pohranjivati u našoj bazi podataka, sve dok postoji vaš pristanak, odnosno do mogućeg opoziva vaše privole.

Svoju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje vaših osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku slanjem e-maila na adresu e-pošte [email protected]

Napominjemo da opoziv privole ne utječe na dopuštenost obrade osobnih podataka koja se provodi na temelju vaše privole prije opoziva.

 • Izvršavanje ugovornih obveza

Online trgovina prikuplja osobne podatke koji su potrebni za sklapanje i izvršenje ugovora o kupoprodaji časopisa (uključujući izdavanje računa) i ispunjenje predugovornih obveza, u kojem slučaju imamo osnovu za prikupljanje, obradu i pohranu vaših osobnih podataka.

 • Ispunjavanje zakonskih obveza

U mjeri u kojoj je obrada vaših osobnih podataka nužna za ispunjavanje zakonskih obveza, odnosno obveza definiranih različitim zakonima, osnova za obradu vaših osobnih podataka je relevantna zakonska regulativa (npr. Zakon o zaštiti potrošača).

 • Primatelj i treća osoba

Osobne podatke možemo otkriti određenim primateljima, odnosno trećim stranama u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka: marketinškim tvrtkama, komunikacijskim uslugama ili tvrtkama za istraživanje tržišta ili tvrtkama za zadovoljstvo kupaca, pružateljima IT usluga, državnim tijelima. Osim toga, kako bismo omogućili rad Internetske trgovine, angažiramo druge tvrtke i pojedince da posluju u naše ime i za naš račun (dostava paketa putem kurira, korištenje usluga pružatelja platnih usluga (banke)). Te treće strane imaju pristup osobnim podacima potrebnim za obavljanje zadataka za koje su angažirane, ali ih ne smiju dalje koristiti u druge svrhe (ako se koriste u druge svrhe, smatrat će se neovisnim voditeljima obrade).

Internetska trgovina neće vaše osobne podatke učiniti dostupnima drugim primateljima ili trećim stranama, osim u slučajevima navedenim u ovim Pravilima o privatnosti.

 1. Razdoblje pohrane osobnih podataka

Podaci koje internetska trgovina prikuplja na temelju zakona kao pravne osnove, Internetska trgovina zadržava onoliko vremena koliko je određeno određenim zakonom ili drugim pozitivnim propisom (dvije godine od dana ostvarivanja vaših zakonskih prava ili pet godina od izdavanja računa).

Podaci koje internetska trgovina prikuplja na temelju ugovornog odnosa, Online trgovina pohranjuje pet godina od posljednje aktivnosti potrošača na našoj web stranici.

Podaci koji se obrađuju isključivo na temelju vaše privole čuvaju se do opoziva vaše privole, odnosno pet godina od vaše posljednje aktivnosti na našoj web stranici.

 1. Prava osoba u vezi s obradom osobnih podataka

Ispitanik ima sljedeća prava u vezi sa svojim osobnim podacima, u skladu sa Zakonom:

 • zatražiti informacije o tome obrađuje li internetska trgovina svoje osobne podatke i zatražiti pristup tim podacima

Na zahtjev Osobe pružit ćemo podatke o osobnim podacima Osobe koju obrađujemo mi ili naši izvršitelji obrade, u skladu s našim uputama, o svrsi obrade osobnih podataka, pravnoj osnovi i trajanju obrade, imenu i adresi izvršitelja obrade i njegovim aktivnostima vezanim uz obradu, okolnostima i utjecaju povrede osobnih podataka, kao i mjerama poduzetim za njihovo uklanjanje, i, u slučaju prijenosa podataka, informacije o pravnoj osnovi takvog prijenosa i primatelju.

Dostavit ćemo vam pisanu izjavu na razumljivom jeziku u najkraćem mogućem roku, nakon vašeg podnošenja zahtjeva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Podnošenje te pisane izjave besplatno je, osim ako je zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran, a posebno ako se često ponavlja. U tom slučaju možemo naplatiti potrebne administrativne troškove za davanje pisane izjave ili radnje na zahtjev ili možemo odbiti postupiti po zahtjevu.

Dužni smo osobi na koju se osobni podaci odnose, na njegov zahtjev, dostaviti kopiju osobnih podataka koje obrađujemo. Možda ćemo zahtijevati povrat potrebnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahtijeva ispitanik. Ako se zahtjev za presliku podnosi elektroničkim putem, informacije se dostavljaju u uobičajenom elektroničkom obliku, osim ako ispitanik nije zatražio drukčiji podnesak.

 • zatražiti ispravak, izmjenu ili brisanje svojih osobnih podataka

Ispitanik ima pravo na ispravak netočnih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja. Ovisno o svrsi obrade, ispitanik ima pravo dopuniti svoje nepotpune osobne podatke, što uključuje davanje dodatne izjave.

Ispitanik ima pravo zatražiti da se njegovi osobni podaci izbrišu putem internetske trgovine.

Osobne podatke dužni smo izbrisati bez nepotrebnog odgađanja ako: 1) Osobni podaci više nisu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, 2) Osoba je opozvala privolu na temelju koje je obrada provedena, a ne postoji druga pravna osnova za obradu, 3) Osoba je podnijela prigovor na obradu, 4) Osobni podaci su nezakonito obrađeni, 5) Osobni podaci moraju se izbrisati u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza; 6) Osobni podaci prikupljaju se u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva u smislu Zakona.

Dužni smo obavijestiti sve primatelje kojima su osobni podaci otkriveni o bilo kakvoj korekciji ili dodavanju ili brisanju osobnih podataka ili ograničavanju njihove obrade u skladu sa Zakonom ili zahtijeva prekomjerno trošenje vremena i resursa. Dužni smo na njegov zahtjev obavijestiti Ispitanika o svim primateljima.

 • pravo na prenosivost osobnih podataka

Ispitanik ima pravo primiti osobne podatke koje smo nam prethodno dostavili u strukturiranom, uobičajeno korištenom i elektronički čitljivom obliku i ima pravo prenijeti te osobne podatke drugom kontroloru bez uplitanja nas, ako su zajedno ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • obrada se temelji na privoli ili na temelju ugovora;
 • Obrada se vrši automatski.

 

 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Obrada osobnih podataka od strane internetske trgovine može biti ograničena ako je ispunjen jedan od sljedećih slučajeva:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u roku koji nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto brisanja traži ograničenje korištenja osobnih podataka;
 • Više nam nisu potrebni osobni podaci kako bismo postigli svrhu obrade, ali ih je ispitanik zatražio u svrhu podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva;
 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu u skladu s člankom 37. GDPR-a. stavak 1. Procjena je li pravna osnova za obradu od strane voditelja obrade veća od interesa Osobe.

 

 • Pravo na prigovor

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na određenu situaciju u kojoj se nalazi, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku, u skladu sa Zakonom, uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka.

Osim toga, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka od strane nas u svrhe izravnog marketinga, uključujući profiliranje, u kojem slučaju ćemo zaustaviti daljnju obradu podataka u takve svrhe.

 • Prava u slučaju automatiziranog individualnog donošenja odluka i profiliranja

Ispitanik ima pravo ne podlijegati odluci donesenoj isključivo na temelju automatizirane obrade, uključujući profiliranje, ako ta odluka proizvodi pravne posljedice za tu osobu ili ako odluka značajno utječe na njezin položaj.

 • Pravo na opoziv privole

Ako se vaši osobni podaci obrađuju na temelju privole, imate pravo opozvati svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Opoziv privole ne utječe na dopuštenost obrade koja se provodi na temelju privole prije opoziva.

 1. Kontakt za ostvarivanje prava ispitanika

U slučaju da želite ostvariti svoja prava, molimo vas da sa zahtjevom pošaljete e-mail na e-mail adresu [email protected]

 • Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

Što se tiče obrade osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu povjereniku za informiranje od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka Republike Srbije, kao nadležnom državnom tijelu:

 • Povjerenik za informiranje od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka
 • 15 Bulevar Kralja Aleksandra, Beograd,
 • e-pošta: [email protected]

 

 • Prijenos osobnih podataka izvan teritorija Republike Srbije

Prijenos osobnih podataka u drugu zemlju ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako se utvrdi da ta druga zemlja/međunarodna organizacija pruža odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. S tim u vezi, Odlukom o popisu država, dijelova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih djelatnosti u tim zemljama i međunarodnim organizacijama u kojima se smatra da je osigurana odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 55/2019) ("Odluka") utvrđuje se ako se smatra da je osigurana odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka.

Internetska trgovina obavlja prijenos osobnih podataka tvrtki koja se nalazi na području Savezne Republike Njemačke, za koju je država, u skladu s Odlukom, odlučna pružiti odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

 • Poveznice na web-mjesta i usluge trećih strana

Naša web stranica može sadržavati poveznice na web stranice trećih strana (banke). Napominjemo da nismo odgovorni za prikupljanje, korištenje, održavanje, dijeljenje ili otkrivanje informacija od strane trećih strana. Ako pružite informacije na web stranicama trećih strana i koristite te web stranice, primjenjivat će se pravila o privatnosti i uvjeti korištenja tih trećih strana. Preporučujemo vam da pročitate pravila o privatnosti web stranica koje posjećujete prije slanja osobnih podataka.

 1. Povjerljivost osobnih podataka i transparentnost

Vaši osobni podaci tretirat će se kao povjerljivi podaci i poduzet ćemo odgovarajuće potrebne mjere kako bismo ih zaštitili u skladu sa Zakonom. Pristup osobnim podacima odobravat će se samo osobama koje bi, s obzirom na opis posla koji obavljaju, trebale biti upoznate s vašim osobnim podacima i samo u mjeri potrebnoj za obavljanje njihovih dužnosti.

Ova Pravila o privatnosti dostupna su na našoj web stranici. Ako odlučimo promijeniti našu Politiku privatnosti, promjene će biti objavljene i objavljene na našoj web stranici.

U svakom slučaju, ako imate pitanja ili zahtjeve u vezi s obradom vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte u bilo kojem trenutku na e-mail adresu [email protected]